dom w górach

REGULAMINY


NASZEGO DOMU W GÓRACH

Regulamin wynajmu domu w górach

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu domu w Opawie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użyte określenia: Gość – osoba dokonująca rezerwacji, Wynajmujący – Alina Buczek świadcząca usługę wynajmu.

Rezerwacja

 1. Wstępne rezerwacje przyjmujemy pod numerami telefonu 661838154 lub wysyłając e-mail na aldonabuczek@wp.pl.
 2. Dom wynajmujemy na co najmniej 2 noclegi.
 3. Po dokonaniu rezerwacji prosimy o wpłatę 20% wartości opłaty za pobyt, w tytule prosimy o podanie nazwiska, ilości osób i terminu.
 4. Numer konta: 23 8395 0001 0017 9605 4004 0001, Alina Buczek, Opawa 62, 58-420 Lubawka.
 5. Po otrzymaniu zadatku wyślemy SMS z potwierdzeniem rezerwacji.
 6. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w  ciągu 5 dni od daty rezerwacji – zostanie ona anulowana.
 7. Rezerwację można anulować przed upływem 30 dni od daty przyjazdu, zwrócimy Państwu zadatek, odwołanie rezerwacji w późniejszym terminie skutkuje utratą zadatku.
 8. Pozostałą część opłaty za pobyt prosimy opłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką. W przypadku płatności na konto konieczne jest przesłanie dowodu wpłaty na adres e-mail aldonabuczek@wp.pl.
 9. Dokonanie wpłaty za cały pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy. 
 10. W razie skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.

Przyjazd / wyjazd

 1. Gości przyjeżdżających przywitamy od godz.15:00, odjeżdżających prosimy o opuszczenie domu do godz. 10:00.
 2. Przy domu znajduje się miejsce do zaparkowania samochodu, nie jest pobierana dodatkowa opłata za parking.
 3. Pobieramy kaucję w wysokości 500 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu Gościa pod warunkiem pozostawienia domu w stanie, w którym dom wynajęto. Jeśli wartość ewentualnych szkód przekroczy wysokość pobranej kaucji Gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy najpóźniej w dniu wyjazdu.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu. Płatność musi nastąpić najpóźniej w dniu wyjazdu.
 5. Dom jest zawsze posprzątany w dniu przyjazdu Gości i taki należy pozostawić po swoim pobycie.

Zasady pobytu

 1. Dom wynajmujemy dla maksymalnie 14 osób.
 2. Przynajmniej jedna z osób przebywająca w domu musi być pełnoletnia.
 3. Nie akceptujemy zwierząt.
 4. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia (np. świeczek). W przypadku stwierdzenia palenia lub używania źródeł otwartego ognia wynajmujący może wypowiedzieć umowę i wyprosić Gości, bez zwrotu poniesionej przez nich opłaty.
 5. Przy domu obowiązuje zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 6. Obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-06:00.
 7. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domu.
 8. W domu znajdują się gaśnice ppoż., prosimy o zorientowanie się jak się je użytkuje.
 9. Sauna jest dostępna od godz.16:00 do godz.21:00.
 10. Grilujemy tylko w grillu posadowionym przy domu. Ze względów przeciwpożarowych grillowanie w grillach przenośnych jest zabronione.
 11. Prosimy o zachowanie czystości i porządku w domu. Bieżące sprzątnie pozostaje w zakresie naszych gości (dom wyposażony jest w niezbędne akcesoria).
 12. Prosimy o segregowanie odpadów.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, może skutkować  wypowiedzeniem umowy najmu bez zwrotu poniesionych kosztów przez Gościa.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Regulamin PLACU ZABAW

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z placu zabaw i trampoliny

 1. Plac zabaw i trampolina służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Trampolina i plac zabaw dostępne są wyłącznie dla Gości .
 3. Trampolina i plac zabaw wyposażone zostały w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 13 lat.
 4. Dzieci w wieku od 2 do 13 lat mogą korzystać z trampoliny i placu zabaw tylko i wyłącznie pod stałą kontrolą opiekuna! Użytkownicy wchodzą na trampolinę i plac zabaw na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodzica / opiekuna w przypadku, gdy użytkownik ma poniżej 13 lat. Za bezpieczną zabawę dzieci przebywających w trampolinie i placu zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.
 5. Dzieci pozostawione w trampolinie lub na placu zabaw bez opieki przebywają tam na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
 6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
  a) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek,
  b) zabronione jest korzystanie z huśtawek, przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 7. Na trampolinie zabronione jest:
  a) wykonywanie przewrotów, salt i innych ewolucji,
  b) prowadzenie walk, przepychanek itp.
  c) wejście do trampoliny w ubraniu posiadającym ostre, mogące odczepić się bądź bezwładnie unosić podczas skakania elementy. Zabronionym jest wnoszenie kluczy, łańcuchów, biżuterii oraz ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem skakania należy opróżnić kieszenie,
  d) skakanie w trampolinie w okularach, soczewkach kontaktowych oraz nakryciach głowy,
  e) wspinanie na boczne ściany trampoliny
 8. Ze względów zdrowotnych niewskazanym jest korzystanie z trampoliny przez osoby z chorobami serca.
 9. Na trampolinie może ćwiczyć tylko jedna osoba po uprzednim zamknięciu klamer zabezpieczających przed wypadnięciem.
 10. Nie należy korzystać z trampoliny w czasie deszczu i silnego wiatru.
 11. Nie należy przebywać pod trampoliną w czasie ćwiczeń.
 12. Nie wolno korzystać z trampoliny pod wpływem alkoholu, środków odurzających i lekarstw.
 13. Nie wolno pozostawiać i zawieszać rzeczy na trampolinie podczas ćwiczeń.
 14. Nieprawidłowe lądowanie na trampolinie może być przyczyną urazów pleców, karku, szyi i głowy. W każdym przypadku należy skakać z dwóch nóg i lądować na dwie nogi. Aby wykonać bezpieczne lądowanie lub przestać skakać należy wylądować na dwóch nogach w niewielkim rozkroku, zginając przy tym kolana przed siebie, z wyciągniętymi do przodu rękami. W trakcie niekontrolowanego lądowania na batut, wskazanym jest lądowanie na plecy lub zwijając się w tzw. kłębek, ważnym jest aby ręce trzymać blisko przy ciele, co pozwala uniknąć skręcenia nadgarstków lub uszkodzenia ramion, łokci czy barków.
 15. W razie wykrycia uszkodzenia sprzętu zakazuje się korzystania z trampoliny i placu zabaw do czasu naprawy.
 16. Zabrania się konsumpcji artykułów spożywczych (w szczególności gumy do żucia), spożywania alkoholu i palenia tytoniu w trampolinie i placu zabaw .
 17. Odpowiedzialność za dzieci lub podopiecznych i powstałe w wyniku ich działania szkody ponosi rodzic lub opiekun dziecka.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.
Scroll to Top